Klimaattop voor de Gebouwde Omgeving 2024

Klimaattop voor de Gebouwde Omgeving 2024

Leestijd 2 min

De verbinding tussen publieke en private partijen is van cruciaal belang om de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie te gaan halen. De tweedaagse conferentie Klimaattop GO 2024 verbindt niet alleen publieke en private organisaties, maar biedt tegelijkertijd inzicht in elkaars belangen. Zo ontstaat een gezamenlijk belang en een handelingsperspectief.  

Het tij keren

De afgelopen vijftien jaar zijn grote stappen gezet om de klimaatdoelstellingen van Parijs in te vullen, zoals de installatie van 170.000 warmtepompen en de realisatie van zonnepanelen op 2,9 miljoen woningen. Desondanks is de gedroomde versnelling er nog niet en verdwijnen doelen eerder aan de horizon dan ze dichterbij komen. Dat tij wil de Klimaattop 2024 keren.  

Inzicht krijgen en samenwerken

Dat doet de tweedaagse conferentie aan de hand van drie pijlers: Rapportage, Programma's en Samenwerking. Om te beginnen geeft de Klimaattop GO 2024 een actueel overzicht van gerealiseerde doelen tot 2024, aan de hand van een rapportage met alle belangrijke klimaatgraadmeters. Vervolgens worden programma's van overheden, regio's en private partijen voorgesteld en afspraken gemaakt om samen te werken en te versnellen. 

Experts in programmaraad

Die acceleratie is niet mogelijk zonder kennisdeling op hoog niveau over actuele thematieken. Daarover buigen zich initiatiefnemer Duurzaam Gebouwd en de programmaraad, bestaande uit onder anderen Onno Dwars (voorzitter), Francesco Franchimon, Selina Roskam en Laurens de Lange. Zij stellen een programma samen rondom de prangende onderwerpen Energietransitie, Circulair Bouwen, Klimaatbestendig Bouwen, Gezondheid en Arbeidsmarkt: sprekers als Diederik Samsom, Gerrit Hiemstra en Yvette Watson maken hun opwachting. 

Positief verschil maken

De Klimaattop GO 2024 nodigt de top 1.000 beslissers en beïnvloeders uit de bouw- en vastgoedsector op persoonlijke titel uit, met een verdeling van 50 procent publieke en 50 procent private partijen. Op de website van de Klimaattop GO 2024 blijf je onder andere op de hoogte van het programma en de aanwezige experts. Ook ontdek je de mogelijkheden om als partner deel te nemen aan de tweedaagse conferentie om het positieve verschil te maken.  

Delen:

Gepubliceerd op
Permalink

Meer nieuws

Founding Partner

Rabobank

Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Faay Vianen B.V.

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven