BO Akkerbouw

Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer
T: 079 - 3030 330

         

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouw. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI. Op basis van de sterke samenwerking in de keten – veredeling, teelt, handel en verwerking – dragen we als sector bij aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Ruimte voor de Nieuwe Akker! en biobased materialen

In ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ schetst BO Akkerbouw het perspectief voor de Nederlandse akkerbouw. De toenemende vraag naar circulaire plantaardige grondstoffen, zoals biobased bouwmaterialen, is een kans voor de akkerbouw. Gewassen en reststromen die geschikt zijn voor biobased toepassingen zorgen, door de binding van CO2, voor langdurige koolstofvastlegging. Ook levert de teelt van vezelgewassen een positieve bijdrage aan de bodemgezondheid en de waterkwaliteit. Het is voor de akkerbouw belangrijk dat de koolstofvastlegging aan de sector wordt toegerekend.

BO Akkerbouw zet zich in voor een goed werkend systeem met koolstofcertificaten, zodat Nederlandse telers een financiële beloning kunnen ontvangen voor het vastleggen van CO2. Daarnaast is een financiële ondersteuning van telers en verwerkers bij het opzetten en opschalen van ketens belangrijk. 

Founding Partner

Rabobank

Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Faay Vianen B.V.

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven