Praktische handreikingen voor verbetering biodiversiteit

Praktische handreikingen voor verbetering biodiversiteit

Leestijd 1 min

Het OSKA-rapport ‘Handelingsperspectief voor Natuurinclusief bouwen’ richt zich praktische handreikingen voor het verbeteren van de biodiversiteit. Namens het OKSA Actieteam overhandigden voorzitter actieteam Onno Dwars en secretaris Michel Post het rapport aan minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Landelijk puntensysteem en kennisopbouw

Er komen verschillende aanbevelingen in het rapport naar voren, waaronder het vaststellen van een landelijk puntensysteem, kennisopbouw en governance voor Natuurinclusief Bouwen. Het rapport is een vervolg op een opdracht die het ministerie van LNV in 2021 aan OSKA gaf, waarin om een verkenning werd gevraagd naar bestaande standaarden rondom biodiversiteit.

Van handvaten naar beleid

Het meet recente rapport laat zien hoe je een van de pijlers van de Landelijke Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving invult: het verbeteren van de biodiversiteit. Er zijn handreikingen opgenomen voor een landelijk puntensysteem, documenten voor ecologische kennisopbouw, en een landelijke governancestructuur om juridisch te borgen. Ook is er een stappenplan opgenomen om te komen tot standaardisatie. De aangeboden handvaten moeten wat het OSKA Actieteam betreft leiden tot beleid.  

Delen:

Gepubliceerd op
Permalink

Meer nieuws

Founding Partner

Rabobank

Content Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Nieuwe Oogst

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven