Ministeries werken aan keten van biobased bouwen

Ministeries werken aan keten van biobased bouwen

Leestijd 2 min

André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw vertelde begin augustus tijdens een inspiratiesessie van Building Balance met onder andere drie bewindspersonen over het belang van biobased bouwen. Zijn ervaringen van die dag schreef hij in deze bijdrage.

Biobased materialen van Nederlandse bodem hebben voordelen voor de bouw, de landbouw en het klimaat. Vezelgewassen zijn positief voor alle doelen m.b.t. water, bodem en biodiversiteit. Biobased is ook 1 van de 7 richtingen voor perspectief in ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ Om hier met elkaar een succes van te maken is het belangrijk dat alle relevante partijen biobased gaan waarderen en waar mogelijk normeren. Daar hoort een goed verdienmodel voor boeren bij die vezelgewassen als vlas en hennep telen.

Veel schakels in de keten hebben hier een eigen rol, taak en verantwoordelijk. De landbouw en de bouw zijn daarbij nadrukkelijk zelf aan zet. Overheden kunnen op belangrijke punten stimuleren en faciliteren. Zo kan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de bouwnormen aanscherpen en kan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het gebruik van biobased materialen stimuleren in de grond-, weg- en waterbouw. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan onder andere de systematiek van koolstofcertificaten ondersteunen en flankerend beleid afstemmen op vezelgewassen. Veel van deze zaken heeft het kabinet inmiddels ook in gang gezet.Voor ons als akkerbouwsector is het zaak om zelf actief betrokken te zijn bij het bouwen van nieuwe ketens en het uitbouwen van bestaande ketens (bijvoorbeeld vlas en hennep). Boeren kunnen daarbij zelf aan het stuur zitten zoals bij het opzetten van coöperaties. Dan zijn boeren niet alleen grondstofleverancier, maar delen ze mee in het rendement van de hele keten. Uiteindelijk moeten we er met alle partijen samen een goed werkend systeem van maken. Goed voor de boer, goed voor het klimaat en goed voor de maatschappij.Daarom geen zwaar overleg, maar een inspiratiesessie met enthousiaste koplopers en met bewindspersonen die (hoewel demissionair) komende periode nog meters willen maken. Vooral kubieke meters dan als het gaat om bouwmaterialen. Met dank aan de samenwerking met onder andere Jan Willem van de Groep en het team van Building Balance, de medewerkers van de drie betrokken ministeries en de bewindspersonen Hugo de JongePiet Adema en Vivianne Heijnen!

Delen:

Gepubliceerd op
Permalink

Meer nieuws

Founding Partner

Rabobank

Content Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Nieuwe Oogst

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven