Adinda Lodders

Adinda Lodders

Coördinator Klimaat & Bodem

BO Akkerbouw

   

Als Coördinator Klimaat & Bodem bij BO Akkerbouw richt Adinda Lodders zich op de uitvoering van onder andere de ´Klimaatagenda Akkerbouw´ en de verschillende perspectiefroutes in ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’. Eén van die routes is ‘biobased materialen’. De verwachting is dat de bouw en de chemie gaan overstappen op het gebruik van plantaardige grondstoffen. Dit is een kans voor de akkerbouw.

Om die kans te verzilveren, is het belangrijk dat de akkerbouw toegevoegde waarde creëert en vasthoudt binnen bestaande en nieuwe ketens. Naast het betrekken van de leden van BO Akkerbouw, legt Adinda daarvoor de verbinding met andere relevante partijen, zoals vertegenwoordigers in de bouwsector, verwerkers van vezelgewassen als vlas en vezelhennep, financiële instellingen en overheden. Ook ziet ze erop toe dat relevante vraagstukken voor de teelt en verwerking van vezelgewassen voor biobased bouwmaterialen, een plek krijgen in het onderzoeksprogramma Kennis en Innovatie van BO Akkerbouw.

Adinda studeerde politicologie en bestuurskunde en vervulde daarna diverse functies in de Tweede Kamer en bij LTO Nederland. In 2021 startte ze bij BO Akkerbouw. Ze is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in de Flevopolder en heeft met haar man een bedrijf dat zich toelegt op de teelt en verwerking van verse knoflook.  

Founding Partner

Rabobank

Content Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Nieuwe Oogst

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven