Bijdrage akkerbouw aan grote maatschappelijke opgaven

Bijdrage akkerbouw aan grote maatschappelijke opgaven

Leestijd 2 min

BO Akkerbouw presenteerde 6 april namens de Nederlandse akkerbouw een perspectiefnota waaruit duidelijk wordt hoe de sector kan bijdragen aan belangrijke maatschappelijke opgaven voor vandaag en morgen. Voorwaarden zijn wel dat er voldoende areaal beschikbaar blijft en dat er een goed verdienvermogen is.

Met de perspectiefnota ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ geeft BO Akkerbouw op hoofdlijnen aan wat de inzet is van de akkerbouwsector aan de overlegtafels voor het Landbouwakkoord. Volgens directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw speelt de Nederlandse akkerbouw een belangrijke rol in de plantaardige toekomst van ons voedselsysteem, in een circulaire samenleving en in een vitaal platteland.

"Ondernemers en medewerkers in de akkerbouw werken elke dag aan het perspectief van de sector", zegt Hoogendijk. ‘Op basis van voldoende areaal en een goed verdienvermogen kan de sector bijdragen aan de belangrijke maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen.’ In de perspectiefnota schetsen veredeling, teelt, handel en verwerking die samenwerken binnen BO Akkerbouw zeven richtingen voor het perspectief van de Nederlandse akkerbouw.

Het gaat dan om: duurzaam voedsel, biobased materialen, eiwittransitie, groene energie, biodiversiteit en landschap, circulaire samenleving en klimaatbestendige omgeving. Bij elke richting geven de leden van BO Akkerbouw in de perspectiefnota vier speerpunten aan en één punt dat de sector direct wil aanpakken. Het aanpakken van die speerpunten gebeurt volgens Hoogendijk vaak samen met de overheid.

Beroep op beleidsmakers

Het perspectief van de akkerbouw vereist een stevige samenwerking, niet alleen binnen, maar ook buiten de sector, stelt Hoogendijk. ‘Een goed verdienvermogen voor alle schakels in de keten staat centraal. Wij doen daarvoor een nadrukkelijk beroep op beleidsmakers. De overheid is een belangrijke partner om samen met ons de noodzakelijke fundamenten te bouwen voor het perspectief.’

Net als bij de richtingen benoemen de leden van BO Akkerbouw in ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ ook vijf fundamenten die nodig zijn als basis voor de verdere ontwikkeling van de akkerbouwsector. Elk fundament wordt weer beschreven met vier speerpunten en één punt voor directe actie. De fundamenten zijn: onderzoek en innovatie, data en digitalisering, onderwijs en ondernemerschap, sturen op doelen en tot slot de sterke keten.

In het persbericht vanwege de publicatie van de perspectiefnota benadrukt Hoogendijk dat de wereld sterk aan het veranderen is en dat de akkerbouw mee verandert. ‘Mijn oproep aan de sector is om te blijven doen waar we goed in zijn. Dat is waarde leveren van onze akkers. Het gaat dan om voedingswaarde, economische waarde en duurzame waarde.’

Bron: Nieuwe Oogst

Delen:

Gepubliceerd op
Permalink

Meer visie

Founding Partner

Rabobank

Content Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Nieuwe Oogst

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven