Rabobank: duurzaamheidsfonds voor gewassectoren

Rabobank: duurzaamheidsfonds voor gewassectoren

Leestijd 1 min

Rabobank breidt vanaf 15 mei het aanbod aan financieringen voor verduurzaming uit naar de gewassectoren. Vanaf dan kunnen agrarische bedrijven in de akkerbouw, glastuinbouw en open tuinbouw hun verduurzamingsplannen met korting financieren.

Het duurzaamheidsfonds van Rabobank was sinds het afgelopen najaar al beschikbaar voor veehouderijen. Inmiddels maken ruim vierhonderd agrarische bedrijven hier gebruik van. Zo'n 80 procent doet dat om de bedrijfsvoering te extensiveren

Rabobank denkt dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector in 2040 in evenwicht met de omgeving voedsel zal produceren. De bank verwacht dan ook dat agrarisch ondernemers verder verduurzamen en daarvoor hebben ze geld nodig.

Gunstige voorwaarden

Na veehouders wil Rabobank nu ook akkerbouwers en tuinders met een toereikend verdienmodel leningen verstrekken tegen gunstige voorwaarden. Zo rekent de bank minder rente of hoeven klanten tijdelijk niets af te lossen. Ondernemers krijgen daarmee financieel ruimte om hun bedrijf aan te passen. Rabobank heeft tot 2030 3 miljard euro beschikbaar voor deze duurzame leningen.

Wat betreft de gewassectoren wil Rabobank vooral de doorontwikkeling van extensivering en precisielandbouw stimuleren. Volgens de bank helpt efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting de bodem gezonder en de teelt klimaatvriendelijker te maken.

De bank draagt niet alleen financiële oplossingen aan. Het deelt ook actief sectorspecifieke kennis en brengt partijen in de voedselketen met elkaar in contact om tot nieuwe oplossingen te komen. "Een goed voorbeeld is McCain, de grootste producent van aardappelproducenten ter wereld", zegt directeur Food & Agri Alex Datema van Rabobank.

"Samen met McCain ontwikkelde Rabobank een programma om akkerbouwers financieel een duwtje in de rug te geven om over te stappen op regeneratieve landbouw. In Nederland leveren zo'n vierhonderd akkerbouwers aan McCain, waaronder klanten van Rabobank. Deze klanten komen in aanmerking voor nieuwe en aantrekkelijke rentekorting op apparatuur die nodig is voor regeneratieve landbouw", geeft Datema aan.

Delen:

Gepubliceerd op
Permalink

Meer nieuws

Founding Partner

Rabobank

Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Faay Vianen B.V.

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven