Onderzoek: verwachtingen van Carbon Credits

Onderzoek: verwachtingen van Carbon Credits

Leestijd 2 min

Een onderzoek onder duurzaamheidsmanagers en directieleden uit branches als logistiek en bouw moet duidelijkheid geven over de marktpotentie van carbon credits. Duidelijk wordt onder andere wat bedrijven verwachten van de herkomst van de credits, de financiële waardering voor vastleggen van broeikasgassen in gewassen en opslag in gebouwen.

Eerder meldde Duurzaam Ondernemen al dat Nieuw Groen dit initiatief opzette, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het belang en de mogelijke impact van construction stored carbon credits bleek al uit de ‘revolutie’ die Ballast Nedam Development aankondigde met de lancering van een internationaal marktplatform voor de verhandeling ervan. De initiatieven sluiten aan bij de doelstellingen die de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) aankondigde, om 30 procent van nieuwbouwwoningen met minimaal 30 procent biobased materialen te realiseren in 2030.

Investeringsredenen en impact

Uit het onderzoek moet blijken om welke redenen bedrijven willen investeren in carbon credits. Dat sluit direct aan op de impact die bedrijven zelf maken op het milieu en de uitstoot van broeikasgassen. En het verlagen daarvan, zowel door eigen uitstoot te beperken als de aanschaf van credits.

Destijds reageerde programmaregisseur Jan Willem van de Groep als volgt over de kennis van bedrijven over de impact die ze maken: “Dat weten ze verrekte goed. “Daarin lopen we ten opzichte van andere industrieën ver voor. Aan de hand van levenscyclusanalyses (LCA) hebben we data in de Nationale MilieuDatabase (NMD), steeds meer van het hoogte detailniveau, categorie 1. Uniek en supergoed, die kennis is er over vrijwel ieder product. Het moet ook, anders krijg je geen bouwvergunning. Dat is ook de reden dat we kennis daarover delen en middelen beschikbaar stellen vanuit de NABB om nog meer van die categorie 1-kaarten te krijgen van circulaire bouwmaterialen.”

Onderzoek

Je kunt een bijdrage leveren door mee te doen aan het onderzoek. Dit kan tot en met 18 december 2023.

Delen:

Gepubliceerd op
Permalink

Meer nieuws

Founding Partner

Rabobank

Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Faay Vianen B.V.

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven