WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector wordt hofleverancier van de bouw’

WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector wordt hofleverancier van de bouw’

Leestijd 4 min

Het eerste WeGrow congres verwelkomde bouwers en boeren op de treffende locatie De Boerinn te Kamerik. De twee sectoren deelden inzichten met elkaar over het krachtig(er) maken van ketens, mogelijkheden om op te schalen met biobased bouwen en randvoorwaarden om versneld met elkaar samen te werken. Een samenvatting van de gedeelde kennis.

Op de foto: Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lichtte de deelnemers in over de stimulans vanuit de overheid: er is 200 miljoen euro gereserveerd. "De markt moet zelf het verdienmodel ontwikkelen."

Om te weten waar je naartoe gaat, is het eerst belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Initiatiefnemers Lars Hillewaere van LTO Bedrijven, Onno Dwars van Ballast Nedam Development en Ronald Schilt van Merosch legden het belang uit van WeGrow, dat een verbinding tussen bouwers en boeren maakt. Dwars: “De agrarische sector wordt de hofleverancier van de toekomst voor de bouw- en vastgoedsector. Daarom moeten we de markten aan elkaar verbinden.”

Onno Dwars: "We moeten markten aan elkaar verbinden."

Niet alleen nieuwbouw

Om dat te doen is het des te belangrijker dat er voldoende vraag is naar een Nederlands (biobased) product. “Het verdienmodel moet op orde zijn”, gaat Dwars verder. “Hier is een belangrijke rol voor de bouw en de overheid weggelegd.” Door subsidies en steeds scherpere wet- en regelgeving rondom verminderen van milieu-impact in gebouwen, zoals de MPG is de vraag naar biobased oplossingen voor nieuwbouw groeiende. André Hoogendijk van BO Akkerbouw voegde toe dat het gesprek zich niet moet beperken tot nieuwe gebouwen en gebieden. “Renovatie en isolatie vragen veel meer bouwproducten op biobased basis.”

Dubbele winst

De rol van deze producten in de renovatiemarkt is ook volgens Jan-Willem van de Groep duidelijk. Het is volgens hem tijd dat iedereen snapt dat biobased materialen dubbele winst betekenen. “CO2  wordt opgenomen in biobased materialen als hout. Daarnaast is de uitstoot van schadelijke broeikasgassen lager in de productiefase.” Om de toenemende vraag naar deze oplossingen in te vullen, staat de transformatie van veeteelt naar duurzame akkerbouw ter discussie. Amber Laan, zelf melkveehouder, geeft advies: “Richt je vooral op de jonge boeren. Denk niet alleen rationeel, maar houd rekening met sentiment.”

Amber Laan: "Richt je vooral op de jonge boeren."

Doe het meteen goed

Om biobased bouwen écht krachtig te maken, vond Daan Bruggink dat áls we het doen, we het ook meteen goed moeten doen. De kansen van natuurinclusief bouwen, waarin flora en fauna onderdeel zijn van een circulaire ontwikkeling en het welzijn van mensen vergroten, etaleerde hij graag. “Biobased bouwen is systeemdenken.” Door natuurinclusief bouwen en de voordelen ervan voor gezondheid al in het begin van het proces mee te nemen, ontstaat er bewustwording. “Ook de voordelen voor de gezondheid van biobased bouwen mogen steviger in de schijnwerpers.”

Daan Bruggink: "De voordelen voor de gezondheid van biobased bouwen mogen steviger in de schijnwerpers."

Gelijk speelveld

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lichtte de deelnemers in over de stimulans vanuit de overheid. “Er is 200 miljoen euro gereserveerd. De markt en de overheid moeten in een keten samen aan de slag, maar de markt moet zelf het verdienmodel ontwikkelen.” Op die uitdaging gingen Ingrid Hulshof (Achmea Real Estate), David de Bondt (Rabobank), Hans van den Heuvel (LTO Bedrijven), Hillewaere en Hoogendijk graag in. Uit het debat met deze experts bleek dat er een vraag uit de markt moet komen waarin sprake is van een gelijk speelveld. ‘Sluit goed aan op wat er aan innovaties wordt gerealiseerd en zorg voor duidelijkheid in regelgeving.’

vlnr: Ingrid Hulshof, David de Bondt, André Hoogendijk, Lars Hillewaere, Hans van den Heuvel

Initiatiefnemer Wietse Walinga van WeGrow reageert op de uitkomsten van het congres: “De winst voor mij op dit eerste WeGrow-congres is dat ondernemers hun verhalen deelden. Verhalen die doorspekt zijn met vragen. Welke problemen ondervind ik bij mijn activiteiten? Welke innovaties zijn er waar ik rekening mee moet houden? De aanwezigheid van minister Adema was juist daarom belangrijk. Hij was in de gelegenheid direct in gesprek te zijn met de ondernemers." Walinga roept de overheid op om een krachtige landelijke mediacampagne op gang te brengen. “Biobased isoleren is al lang mogelijk en heeft een meervoudige winst, onder andere op het vlak van milieu-impact en gezondheid. Dat moet tussen de oren komen.”

Kijkje in de keuken

Hoofdredacteur Marvin van Kempen voegt toe: “Er is veel behoefte aan kennis over hoe een krachtige keten er precies uitziet en hoe je optimaal op elkaar inspeelt. Denk aan de afzetbehoefte, de beschikbaarheid van materialen en de optimale manier om het materiaal te verwerken. Om die reden willen we de komende tijd met WeGrow een kijkje in de keuken geven bij goedlopende ketens én lessons learned delen over wat er in de toekomst beter kan.”     

Delen:

Gepubliceerd op
Permalink

Meer nieuws

Founding Partner

Rabobank

Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Faay Vianen B.V.

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven