Jan-Willem van de Groep

Jan-Willem van de Groep

Programmaregisseur en kwartiermaker

Building Balance

   

Jan Willem van de Groep ontwikkelde voor het ministerie van Landbouw het programma Building Balance. Dit programma is opgezet om het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. Het programma wordt inmiddels ook ondersteund door het ministerie van BZK, zes provincies en de Rabobank. Aanvullende op dat programma schreef Building Balance met vele stakeholders een advies opschalingsplan biobased bouwen voor de ministeries van LNV, BZK en I&W. Dit plan integreert het lopende programma en zal de komende zeven jaar de basis vormen voor de beschikbaarheid en toepassing van biobased bouwmaterialen met grondstoffen van Nederlandse bodem. Het opschalingsplan moet nog gepubliceerd worden maar Jan Willem licht al vast een tipje van de sluier op met betrekking tot doelen, interventies en de mogelijke condities die gecreëerd moeten worden. 

Founding Partner

Rabobank

Content Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Nieuwe Oogst

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven