Rabobank werkt samen met Building Balance en WeGrow 

<span>Rabobank werkt samen met Building Balance en WeGrow </span>

Leestijd 3 min

Nederland staat voor verschillende uitdagingen. Er moeten tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, in 2050 moet de economie volledig circulair zijn en onze landbouwsector moet verder verduurzamen. Biobased bouwen biedt een oplossingsrichting voor deze opgaven: ‘van land tot pand’.

Daarom werkt Rabobank samen met Building Balance aan regionale ketens tussen boeren, verwerkers en bouwers. Samen met WeGrow werken we aan kennisdeling in deze nieuwe ketens. Met beide partnerschappen ondersteunt Rabobank de overkoepelende klimaat- en circulaire bouwdoelstellingen van Nederland. 

Meer biobased en minder primaire grondstoffen

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Een belangrijke stap in dit proces is ons gebruik van primaire grondstoffen halveren in 2030. De Nederlandse bouwsector is grootgebruiker van primaire grondstoffen en kan alleen aan deze halvering bijdragen door ‘biobased’ te gaan bouwen. Biobased bouwgrondstoffen zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen die na het oogsten weer terug groeien. Denk naast hout aan stro, vlas, wol, olifantsgras, lisdodde en hennep. Ondanks de vele voordelen van biobased materialen in de bouw worden ze in Nederland nog maar weinig gebruikt. In het artikel ‘Toekomstbestendig bouwen met biobased materialen’ staat meer over de kansen en voordelen van biobased bouwen.

Partners om verbindingen te maken in de keten

In 2022 is daarom een partnerschap aangegaan met Building Balance met als doel om de teelt, verwerking en gebruik van biogrondstoffen in de bouw te stimuleren, economisch haalbaar te maken en versneld op te schalen. De komende vier jaar zullen 13 regionale waardeketens biobased bouwen opgezet worden: ‘van land naar pand’.

Deze nieuwe ketens creëren nieuwe communities van boeren en bouwers. Om vervolgens pro actief kennis en ervaringen te delen, is Rabobank founding partner geworden van het initiatief WeGrow. Dit platform is op 12 april gelanceerd en beoogt de transitie van biobased bouwen te versnellen door kennisdeling en bijeenkomsten. Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opent dit nieuwe platform binnenkort officieel. De initiatiefnemers van dit platform zijn Ballast Nedam Development, Merosch, LTO Bedrijven en SWP. 

Martje Fraaije, programmamanager Circulair Ondernemen bij Rabobank: “Door onze agrarische klanten te verbinden aan klanten in de verwerkingsindustrie en de bouw dragen we bij aan de ontwikkeling van een geheel nieuwe keten: van boer, verwerker, bouwer tot hypotheek. Een keten die voor elke schakel kansen biedt in een uitdagende tijd van transities en veranderingen. Samen met Building Balance zijn er inmiddels al 20 regionale initiatieven waarmee ervaring wordt opgedaan met nieuwe businessmodellen en ketens. Zo zorgen we dat klanten die de omslag willen maken naar een meer toekomstbestendig businessmodel, zowel in de agrarische sector als in de bouw, elkaar kunnen vinden en daarmee een regionale keten kunnen opzetten. Rabobank faciliteert dit graag. In de vorm partnerschappen met Building Balance en WeGrow of via onze producten zoals de Rabo Impactlening en Rabo Innovatielening”.

Over Building Balance

Building Balance heeft als doel om de teelt, verwerking en gebruik van biogrondstoffen in de bouwsector te stimuleren, economisch haalbaar te maken en versneld op te schalen. Het programma wordt ondersteund door de ministeries BZK, LNV, een vijftal provincies en de Rabobank. Building Balance helpt en verbindt collectieven binnen zowel de agrarische sector als binnen de bouwsector. De activiteiten van het programma zijn vooral proces ondersteunend van aard en dienen daarnaast om de juiste opschalingscondities te creëren voor ondernemers die door omschakeling naar biogrondstoffen bijdragen aan de emissie-besparingsdoelen van de overheid voor onder andere stikstof. https://buildingbalance.eu/

Over WeGrow

WeGrow is een digitaal en event platform dat de transitie van biobased bouwen beoogt te versnellen. Door digitaal en live mensen te verbinden en pro actief elkaars kennis en ervaringen te delen kunnen bouwers en boeren samenwerken. www.we-grow.nl

Delen:

Gepubliceerd op
Permalink

Meer nieuws

Founding Partner

Rabobank

Content Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Nieuwe Oogst

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven