Vergroten verdienmodel agrariërs

Vergroten verdienmodel agrariërs

Leestijd 2 min

In Nederland komt steeds meer aandacht voor het ontwikkelen en sluiten van natuurlijke waardeketens. Onder andere in Brabant is enthousiasme vanuit de overheid, bouwers, woningcorporaties en agrariërs om in 2023 in samenwerking vezelhennep te telen en bouwproducten van vezelhennep toe te passen.

Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de ambities van GreenInclusive. “Het is ons doel om het verdienmodel voor agrariërs verder te vergroten door de keten te sluiten en samen met partners het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen te faciliteren,” aldus directeur Marthijs Roorda (foto). "We zijn hiermee gestart in de provincie Friesland, maar hebben de ambitie om in diverse regio’s zowel economische als ecologische waarde toe te voegen voor alle partijen in de keten.”

80+ hectare vezelhennep

Inmiddels wordt ook in Brabant door het landelijke programma Building Balance gewerkt aan het opzetten van regionale biobased ketens; 'Zuidoost-Brabant verbouwt natuurlijk samen' en 'Vezelrijk Midden-Brabant'. Vezelhennep is een van de belangrijke natuurlijke grondstoffen in deze ketens die een nieuw perspectief biedt voor zowel de agrarische sector alsook de bouwsector. De interesse vanuit de Brabantse agrariërs was dan ook groot. Meer dan 14 agrariërs gaan in samenwerking met GreenInclusive ruim 80 hectare vezelhennep in Brabant telen. GreenInclusive werkt daarnaast in de regio samen met ambitieuze loonwerkbedrijven die het teeltproces op duurzame wijze gaan invullen. Zo leggen we zoveel mogelijk CO2 vast en vermijden we uitstoot door gebruik te maken van de schoonst mogelijke brandstoffen (HVO van Future Fuels).

Toepassen eindproducten

In Brabant werkt het Nationaal programma Building Balance nauw samen met onder andere de Rabobank, provincie Noord-Brabant, GreenInclusive en regionale en nationale bouwpartners om zowel de teelt van natuurlijke grondstoffen in de regio als het toepassen van biobased eindproducten te stimuleren. “De natuurlijke grondstoffen die Brabantse agrariërs telen, gaat GreenInclusive verwerken tot biobased bouwmaterialen, waaronder natuurlijke woningisolatie. Samen met regionale partijen gaan we deze eindproducten ook in Brabantse woningen toepassen,” aldus Harold van de Ven, ketenregisseur Brabant bij Building Balance.

Met de gehele regionale keten dragen we bij aan de grote maatschappelijke isolatieopgave, de woningbouwopgave, het vastleggen van CO2 en het creëren van een perspectief voor de agrarische sector.

Bron: GreenInclusive

Foto: Mark Pasveer

Delen:

Gepubliceerd op
Permalink

Meer innovatie

Founding Partner

Rabobank

Content Partners

BO Akkerbouw
Boeren voor biobased bouwen
Building Balance
Nieuwe Oogst

Initiatiefnemers

Ballast Nedam Development
LTO Bedrijven
Merosch
SWP
Terug naar boven